Lịch Phát Hành

● Lịch Phát hành chỉ đúng với những project do nhóm dịch đăng ký phát hành tại TT8
● Lịch phát hành có thể thay đổi mà ko (kịp) báo trước :D
● Chú ý: Nhiều bạn ko hiểu lịch phát hành là gì mà cứ bảo sao ko xem dc chap! Xin báo là phải đợi đến ngày phát hành mới có chap. Các nhóm dịch còn phải vắt chân lên cổ chạy cho kịp tiến độ nữa!!!
► Chủ Nhật 01/01/2017 Open ↑ Top
► Thứ Hai 02/01/2017 Open ↑ Top
► Thứ Ba 03/01/2017 Open ↑ Top
► Thứ Tư 04/01/2017 Open ↑ Top
► Thứ Năm 05/01/2017 Open ↑ Top
► Thứ Sáu 06/01/2017 Open ↑ Top
► Thứ Bảy 07/01/2017 Open ↑ Top
► Chủ Nhật 08/01/2017 Open ↑ Top
► Thứ Hai 09/01/2017 Open ↑ Top
► Thứ Ba 10/01/2017 Open ↑ Top
► Thứ Tư 11/01/2017 Open ↑ Top
► Thứ Năm 12/01/2017 Open ↑ Top
► Thứ Sáu 13/01/2017 Open ↑ Top
► Thứ Bảy 14/01/2017 Open ↑ Top
► Chủ Nhật 15/01/2017 Open ↑ Top
► Thứ Hai 16/01/2017 Open ↑ Top
► Thứ Ba 17/01/2017 Open ↑ Top
► Thứ Tư 18/01/2017 Open ↑ Top
► Thứ Năm 19/01/2017 Open ↑ Top
► Thứ Sáu 20/01/2017 Open ↑ Top
► Thứ Bảy 21/01/2017 Open ↑ Top
► Chủ Nhật 22/01/2017 Open ↑ Top
► Thứ Hai 23/01/2017 Open ↑ Top
▼ Thứ Ba 24/01/2017 Close ↑ Top
07h30' Tình Yêu Tuyệt Vời Chap 94 Chi tiết Theo dõi
08h00' Pornographer Chap 6 Chi tiết Theo dõi
08h00' Pornographer Chap 6 Chi tiết Theo dõi
08h01' Rai - Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 101 Chi tiết Theo dõi
11h30' [The Silent] Kimiiro Eden Chap 5 Chi tiết Theo dõi
12h00' Thành Phố Vô Tội Chap 47 Chi tiết Theo dõi
12h00' Hạt Giống Mỹ Nhân Chap 38 Chi tiết Theo dõi
12h00' Nữ Điệp Viên Cấp 3 Chap 52 Chi tiết Theo dõi
12h30' Yêu Là Dễ Nhất Trên Đời Chap 7 Chi tiết Theo dõi
13h00' Ràng Buộc Câm Lặng Chap 14 Chi tiết Theo dõi
14h00' Mỹ Nam Học Đường Chap 45 Chi tiết Theo dõi
14h00' Cậu Nhóc Tiểu Học Mà Tôi Yêu! Chap 38 Chi tiết Theo dõi
15h00' Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn Chap 130 Chi tiết Theo dõi
19h00' Tôi Là Thằng Phế Vật sẽ có Chap 70 Chi tiết Theo dõi
20h00' [Lạc Thiên] Chuyển Phát Nhanh Trần Quan sẽ có Chap 13 Chi tiết Theo dõi
20h00' Hạt Giống Mỹ Nhân sẽ có Chap 39 Chi tiết Theo dõi
20h30' Yêu Là Dễ Nhất Trên Đời sẽ có Chap 8 Chi tiết Theo dõi
21h00' Ràng Buộc Câm Lặng sẽ có Chap 15 Chi tiết Theo dõi
22h00' Siren sẽ có Chap 7 Chi tiết Theo dõi
▼ Thứ Tư 25/01/2017 Close ↑ Top
07h30' Chú Thoong (Tt8) sẽ có Chap 203 Chi tiết Theo dõi
08h00' Ngôi Sao Kabi sẽ có Chap 203 Chi tiết Theo dõi
08h00' Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não sẽ có Chap 124 Chi tiết Theo dõi
09h00' Linh Khế sẽ có Chap 81 Chi tiết Theo dõi
09h30' Saladdays sẽ có Chap 102 Chi tiết Theo dõi
11h00' Ký Sinh Trùng sẽ có Chap 2.09 Chi tiết Theo dõi
12h00' Hạt Giống Mỹ Nhân sẽ có Chap 40 Chi tiết Theo dõi
12h00' Nữ Điệp Viên Cấp 3 sẽ có Chap 53 Chi tiết Theo dõi
12h30' Yêu Là Dễ Nhất Trên Đời sẽ có Chap 9 Chi tiết Theo dõi
13h00' Ràng Buộc Câm Lặng sẽ có Chap 16 Chi tiết Theo dõi
14h00' Hoán Đổi Tình Duyên sẽ có Chap 10 Chi tiết Theo dõi
14h00' Cậu Nhóc Tiểu Học Mà Tôi Yêu! sẽ có Chap 39 Chi tiết Theo dõi
18h00' Danh Sách Yêu Quái sẽ có Chap 93 Chi tiết Theo dõi
20h00' [Lạc Thiên] Chuyển Phát Nhanh Trần Quan sẽ có Chap 14 Chi tiết Theo dõi
20h00' Hạt Giống Mỹ Nhân sẽ có Chap 41 Chi tiết Theo dõi
20h30' Yêu Là Dễ Nhất Trên Đời sẽ có Chap 10 Chi tiết Theo dõi
21h00' Ràng Buộc Câm Lặng sẽ có Chap 17 Chi tiết Theo dõi
▼ Thứ Năm 26/01/2017 Close ↑ Top
08h01' Rai - Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) sẽ có Chap 102 Chi tiết Theo dõi
09h00' Linh Khế sẽ có Chap 82 Chi tiết Theo dõi
11h00' Ký Sinh Trùng sẽ có Chap 2.10 Chi tiết Theo dõi
12h00' Thành Phố Vô Tội sẽ có Chap 48 Chi tiết Theo dõi
12h00' Sức Mạnh Của Sắc Đẹp sẽ có Chap 88 Chi tiết Theo dõi
12h00' Hạt Giống Mỹ Nhân sẽ có Chap 42 Chi tiết Theo dõi
12h00' Nữ Điệp Viên Cấp 3 sẽ có Chap 54 Chi tiết Theo dõi
12h30' Yêu Là Dễ Nhất Trên Đời sẽ có Chap 11 Chi tiết Theo dõi
13h00' Ràng Buộc Câm Lặng sẽ có Chap 18 Chi tiết Theo dõi
15h00' Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn sẽ có Chap 131 Chi tiết Theo dõi
20h00' Hạt Giống Mỹ Nhân sẽ có Chap 43 Chi tiết Theo dõi
20h30' Yêu Là Dễ Nhất Trên Đời sẽ có Chap 12 Chi tiết Theo dõi
21h00' Ớn Lạnh Tuyệt Đối sẽ có Chap 86 Chi tiết Theo dõi
21h00' Ràng Buộc Câm Lặng sẽ có Chap 19 Chi tiết Theo dõi
▼ Thứ Sáu 27/01/2017 Close ↑ Top
07h30' Chú Thoong (Tt8) sẽ có Chap 204 Chi tiết Theo dõi
08h00' Ngôi Sao Kabi sẽ có Chap 204 Chi tiết Theo dõi
08h00' Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não sẽ có Chap 125 Chi tiết Theo dõi
09h00' Linh Khế sẽ có Chap 83 Chi tiết Theo dõi
11h00' Ký Sinh Trùng sẽ có Chap 2.11 Chi tiết Theo dõi
12h00' Nữ Điệp Viên Cấp 3 sẽ có Chap 55 Chi tiết Theo dõi
12h30' Yêu Là Dễ Nhất Trên Đời sẽ có Chap 13 Chi tiết Theo dõi
13h00' Ràng Buộc Câm Lặng sẽ có Chap 20 Chi tiết Theo dõi
14h00' Hoán Đổi Tình Duyên sẽ có Chap 11 Chi tiết Theo dõi
14h00' Mỹ Nam Học Đường sẽ có Chap 46 Chi tiết Theo dõi
20h00' [Lạc Thiên] Chuyển Phát Nhanh Trần Quan sẽ có Chap 15 Chi tiết Theo dõi
20h30' Yêu Là Dễ Nhất Trên Đời sẽ có Chap 14 Chi tiết Theo dõi
21h00' Ràng Buộc Câm Lặng sẽ có Chap 21 Chi tiết Theo dõi
▼ Thứ Bảy 28/01/2017 Close ↑ Top
09h00' Linh Khế sẽ có Chap 84 Chi tiết Theo dõi
11h00' Ký Sinh Trùng sẽ có Chap 2.12 Chi tiết Theo dõi
12h00' Thành Phố Vô Tội sẽ có Chap 49 Chi tiết Theo dõi
12h00' Nữ Điệp Viên Cấp 3 sẽ có Chap 56 Chi tiết Theo dõi
12h30' Yêu Là Dễ Nhất Trên Đời sẽ có Chap 15 Chi tiết Theo dõi
13h00' Ràng Buộc Câm Lặng sẽ có Chap 22 Chi tiết Theo dõi
15h00' Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn sẽ có Chap 132 Chi tiết Theo dõi
18h00' Danh Sách Yêu Quái sẽ có Chap 94 Chi tiết Theo dõi
20h00' [Lạc Thiên] Chuyển Phát Nhanh Trần Quan sẽ có Chap 16 Chi tiết Theo dõi
20h30' Yêu Là Dễ Nhất Trên Đời sẽ có Chap 16 Chi tiết Theo dõi
21h00' Ràng Buộc Câm Lặng sẽ có Chap 23 Chi tiết Theo dõi
▼ Chủ Nhật 29/01/2017 Close ↑ Top
07h30' Chú Thoong (Tt8) sẽ có Chap 205 Chi tiết Theo dõi
08h00' Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não sẽ có Chap 126 Chi tiết Theo dõi
09h00' Linh Khế sẽ có Chap 85 Chi tiết Theo dõi
11h00' Ký Sinh Trùng sẽ có Chap 3.01 Chi tiết Theo dõi
12h00' Nữ Điệp Viên Cấp 3 sẽ có Chap 57 Chi tiết Theo dõi
12h30' Yêu Là Dễ Nhất Trên Đời sẽ có Chap 17 Chi tiết Theo dõi
13h00' Ràng Buộc Câm Lặng sẽ có Chap 24 Chi tiết Theo dõi
14h00' Hoán Đổi Tình Duyên sẽ có Chap 12 Chi tiết Theo dõi
20h00' [Lạc Thiên] Chuyển Phát Nhanh Trần Quan sẽ có Chap 17 Chi tiết Theo dõi
21h00' Ràng Buộc Câm Lặng sẽ có Chap 25 Chi tiết Theo dõi
▼ Thứ Hai 30/01/2017 Close ↑ Top
07h30' Chú Thoong (Tt8) sẽ có Chap 206 Chi tiết Theo dõi
09h00' Linh Khế sẽ có Chap 86 Chi tiết Theo dõi
11h00' Ký Sinh Trùng sẽ có Chap 3.02 Chi tiết Theo dõi
12h00' Thành Phố Vô Tội sẽ có Chap 50.1 Chi tiết Theo dõi
12h00' Nữ Điệp Viên Cấp 3 sẽ có Chap 58 Chi tiết Theo dõi
13h00' Ràng Buộc Câm Lặng sẽ có Chap 26 Chi tiết Theo dõi
15h00' Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn sẽ có Chap 133 Chi tiết Theo dõi
20h00' [Lạc Thiên] Chuyển Phát Nhanh Trần Quan sẽ có Chap 18 Chi tiết Theo dõi
21h00' Ớn Lạnh Tuyệt Đối sẽ có Chap 87 Chi tiết Theo dõi
21h00' Ràng Buộc Câm Lặng sẽ có Chap 27 Chi tiết Theo dõi
▼ Thứ Ba 31/01/2017 Close ↑ Top
08h00' Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não sẽ có Chap 127 Chi tiết Theo dõi
08h01' Rai - Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) sẽ có Chap 103 Chi tiết Theo dõi
09h00' Linh Khế sẽ có Chap 87 Chi tiết Theo dõi
11h00' Ký Sinh Trùng sẽ có Chap 3.03 Chi tiết Theo dõi
12h00' Nữ Điệp Viên Cấp 3 sẽ có Chap 59 Chi tiết Theo dõi
13h00' Ràng Buộc Câm Lặng sẽ có Chap 28 Chi tiết Theo dõi
14h00' Hoán Đổi Tình Duyên sẽ có Chap 13 Chi tiết Theo dõi
14h00' Mỹ Nam Học Đường sẽ có Chap 47 Chi tiết Theo dõi
18h00' Danh Sách Yêu Quái sẽ có Chap 95 Chi tiết Theo dõi
20h00' [Lạc Thiên] Chuyển Phát Nhanh Trần Quan sẽ có Chap 19 Chi tiết Theo dõiNếu thấy truyện bạn muốn xem phát hành chậm, hãy kiên nhẫn. Bọn mình đã nổ lực hết mình!
Nếu yêu truyện, hãy nhiệt tình theo dõi và ủng hộ nhóm dịch tại truyentranh8.net.
Đừng quên comment và giới thiệu cho bạn bè, để bọn mình có nhiều động lực phát huy hơn nữa ^^.
Thank kiu ^0^!x