Nhập mật khẩu

Vui lòng nhập mật khẩu để xem chapter này. Gợi ý mật khẩu là:

Là số thứ tự của chương + LTN ( có số 0 ở trước nếu chương < 100 ) viết liền. VD số thứ tự chap là 33 thì pass là 033LTN, chap 111 thì pass là 111LTN. Hiểu chưa mày?!