Truyện Tranh Pokémon Pocket Monsters - Pokemon Pippi ( NXB Kim Đồng )

126,745
tổng lượt xem
Chép lại từ lời dịch của NXB Kim Đồng. Tổng hợp từ 2 thớt: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=594184 http://www.pokemonspecial.com/2012/12/pokemon-pocket-monsters-pokemon-pippi.html

Bình luận

Chú ý: Ko tiết lộ nội dung truyện. Ko dẫn link sang web khác.
C

cutivip123

ước gì còn nữa emo

Page created in 0.2237 seconds.