Truyện Tranh Tôi Kiện Lão Sư!

1,825
tổng lượt xem
Nội Dung :
Đại Lộ Bắc, đại ca bất lương thống trị toàn khu vực, đột nhiên tuyên bố muốn làm học sinh tốt! Mỗi ngày đều vác theo cuốn "Quy tắc của học sinh" làm thánh kinh, thề rằng sẽ không đánh nhau nữa, lão đại đảng phái thù địch tìm tới làm phiền, Lộ Bắc không nhịn được nữa, cuối cùng... đi mách giáo viên?!

Bình luận

Chú ý: Ko tiết lộ nội dung truyện. Ko dẫn link sang web khác.
Y

Yuhina Chap 6

Ơ lộn truyện r

Page created in 0.2274 seconds.